Verankering

Voorwoord
 
Dankzij de vele architecturale toepassingsmogelijkheden en de kwaliteit van geprefabriceerde betonelementen in architectonisch beton worden deze meer en meer toegepast. De balkons, luifels en gevelpanelen worden steeds groter, kleurrijker, grilliger van vorm en zwaarder, zodat ook hun plaatsing meer en meer precisiewerk wordt. Deze evolutie heeft zijn invloed op de ontwikkeling van de verankeringselementen die instaan voor de verbinding met de draagstructuur van het bouwwerk.
 
Ontwerpers, fabrikanten en uitvoerders moeten veel aandacht besteden aan de verankering van de betonnen elementen. Een verkeerde keuze of uitvoering kan desastreuze gevolgen hebben, met soms dodelijke afloop. De voorschrijver heeft een grote keuze aan systemen die telkens in een specifieke situatie de juiste oplossing bieden.
 
Het is belangrijk om van bij het ontwerp rekening te houden met de verankering van de prefab betonnen elementen. Dit geeft de mogelijkheid om de meest geschikte (lees goedkope) oplossing te integreren. Dikwijls kan de verankering zonder grote meerkost gerealiseerd worden door bijvoorbeeld eenvoudigweg sokkels aan de gevelpanelen te storten. Voor ingewikkelde situaties staan hoogtechnologische roestvaste ankers die de regeling van de panelen in drie richtingen toelaten ter beschikking.
 
Om de voorschrijver te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze van verankeringsysteem geeft deze brochure een overzicht van de meeste beschikbare technieken. Een eerste hoofdstuk behandelt de gevelelementen, een tweede de balkons en luifels. In geval van twijfel zijn de fabrikanten van prefab elementen in architectonisch beton, lid van de vereniging FEBELARCH, steeds bereid vanuit hun ervaring raad te geven.