(On)zichtbaar beton

Samenvloeiing van schoonheid en omgeving
 
Onzichtbaar beton? Zou dat echt bestaan onzichtbaar beton? Waarschijnlijk niet. Of toch? Kijk op straat om u heen, en ontdek onzichtbaar beton. Onzichtbaar, omdat zelfs bouwprofessionals zich er vaak niet van bewust zijn dat indrukwekkende gevels, prachtige texturen en zelfs vloeren en bestrating wel degelijk van beton zijn. Want beton, was dat niet grijs?
 
Aan de basis is beton inderdaad grijs. De samenstellende delen van het materiaal zijn grind, zand, water en cement. In gewone toepassingen is het de cementfilm die de granulaten afdekt en de grijze kleur aan de elementen geeft. Maar zelfs hier is al heel wat mogelijk: van licht naar donkergrijs door te spelen met de cementsoort. Zou wit cement dan ook witte elementen opleveren? Mits gebruik van lichtgekleurde granulaten wel. En rode, gele, groene, blauwe cement bestaat dat? Neen, maar de combinatie van wit cement en kleurpigmenten doet wonderen.
Ook onder de cementfilm zit een rijkdom aan mogelijkheden verborgen. Deze kunnen we boven halen door de film weg te halen: lichtjes, zachtjes, agressief, … of te bewerken: te zoeten of te polijsten. De granulaten die hierdoor aan de oppervlakte komen kunnen klein of groot, rond of scherp, gelig of rozig, erg gevarieerd of egaal,… zijn. Heel de rijkdom van de gesteenten in de natuur, in al haar verscheidenheid en variëteit kan hier benut worden in functie van de gewenste architecturale expressie.
Een derde eigenschap van beton is dat het gegoten wordt. Bekistingen worden als meubelstukken in elkaar gestoken. Door de elementen te prefabriceren en dankzij de modernste bekistingtechnieken kunnen de meeste beperkingen die voortvloeien uit de mallen omzeild en weggewerkt worden. Grillige omtrekken, diepten en laagten, bas-reliëf, diepreliëf, inwerken van logo’s, fotogravure, teksten, … het kan allemaal. Ook baksteenstrippen of natuursteentegels kunnen in de bekisting geplaatst worden om bijvoorbeeld een metselsteen-effect te verkrijgen.
Waanzinnig veel combinatiemogelijkheden zien zo het daglicht. Honderden verschillende daarvan zijn vandaag al bedacht en gerealiseerd, duizenden manieren om beton onzichtbaar te maken werden al uitgevoerd. Ontwerpers en betontechneuten zullen het hier niet bij laten en zullen verder zoeken om exact dat effect, of die kleur, dat pekzwarte of die sfeer op te roepen met het meest flexibele en creatieve bouwmateriaal op de markt: beton. Beton dat niet langer ervaren wordt als beton.
 
De kunst van het veredelen van beton, noemen we Architectonisch Beton.