Sandwichpanelen

Het klimaat wijzigt.Met de stijging van de temperaturen zal ook de vraag naar regeling van het binnenklimaat groeien. Beton biedt dankzij zijn hoge thermi­sche capaciteit een duurzame oplossing. Stijgende energieprijzen, wijzigende reglementering en een stijgende bezorgdheid over de klimaatswijziging verplichten de ontwerpers, fa­brikanten en gebruikers van gebouwen naar oplossingen te zoeken om de energiebehoefte van een gebouw te minimaliseren. Een goede isolatie is hierbij een eerste vereiste, maar hoe beter men isoleert, hoe meer aandacht men moet besteden aan de oververhitting van de bin­nenruimte. De thermische capaciteit van beton speelt hierbij een nut­tige rol en zal de behoefte aan kunstmatige koeling (airco) overbodig maken of alleszins drastisch reduceren. Sandwichpanelen in architectonisch beton combineren een zeer goede isolatiewaarde (U waarde kleiner dan 0.30 W/m2K) met een hoge thermische capaciteit en zorgen voor een verlaagde energiebehoefte in zowel winter-als in zomerregime. Dit bovenop hun alomgekende esthetische, akoestische en constructieve eigenschappen. Sandwich­panelen in architectonisch beton worden nu al veelvuldig toegepast, maar hun gebruik zal om deze redenen in de nabije toekomst een enorme groei kennen.