Balkons

De geprefabriceerde balkonplaten zijn een rationele oplossing en zorgen voor een productievoordeel: de montage van balkonplaten is eenvoudig en kan snel uitgevoerd worden.
 
Doorgaans worden de balkonplaten horizontaal gebetonneerd. Naast een gladde bekistingsoppervlakte, zijn varianten mogelijk: gestraald, gewassen of gezuurd.
 
Balkons zijn overkragingsplaten met doorgaans een thermische onderbreking (een isolatielaag van ongeveer 60 mm met een wapening in roestvrij staal). De balkonelementen worden in de plaatbekisting geplaatst en vervolgens aan de ter plaatse gestorte plaat gebetonneerd.
 
Op basis van hun profiel zijn er verschillende balkontypes:
1. Balkon met opstand aan de raamkant, vrij afvloeien van het regenwater
2. Balkon met periferische opstand
3. Balkon met borstwering
4. Balkon met doorhangende lip
5. Balkon met een combinatie van bovenvermelde eigenschappen
 
De afwatering is het gevolg van een helling van 1,5 à 2 % vertrekkende van het gebouw. De meeste balkonplaten zijn aan de voorkant uitgerust met een geul waarlangs het water afvloeit via een goot of een kolk aangesloten op een regenwaterpijp.

Er moet ook gedacht worden aan een waterlijst.