AZ GROENINGE

AZ Groeninge
 
De uitbreiding van het ziekenhuis op de Groeninge Campus is een indrukwekkend gebeuren. Niet alleen omwille van de grootte van het project, ook omwille van de prachtige gevelelementen in architectonisch beton die de buitenschil van het gebouw vormen. In dit project bundelen de grensverleggende geveldelen in architectonisch beton tegelijkertijd de draagstructuur, de technieken en de esthetiek van het gebouw.
 
Oorspronkelijk werd de gevel ontworpen uit horizontale balken in architectonisch beton met verticale kolommen in metselwerk; om esthetische redenen werd uiteindelijk gekozen om de kolommen ook in architectonisch beton uit te voeren in dezelfde kleur en textuur als de horizontale balken.
 
De verticale kolommen staan schuin ten opzichte van de gevel en vormen, door hun oriëntatie, een vaste zonwering. Door de schuine plaatsing wordt de lichtinval over de volledige oppervlakte van het raam behouden. Ook architecturaal geeft dit een extra dimensie aan het gebouw: de wandelaar die langsheen het gebouw loopt, zal op elk ogenblik een ander zicht hebben. Dit gaat van een volledig open gevel met smalle kolommen en veel glas als de zichtrichting evenwijdig loopt met de schuin geplaatste kolommen, tot bijna volledig gesloten als men er loodrecht op kijkt. Met alle tussenstadia.
 
Bovendien hebben de gevelelementen nog twee bijzonderheden. Enerzijds werd de regenwaterafvoer van de gevelelementen volledig in de elementen geïntegreerd. Niet zo evident aangezien per bouwlaag de kolommen met een halve module ten opzichte van elkaar verspringen. Anderzijds vormen de gevelelementen de volledige gevel. Na montage (stapeling waarbij de elementen in elkaar grijpen) worden enkel de ramen aan de binnenzijde gemonteerd. De gevelelementen dragen tegelijkertijd ook de vloeren.
 
En alsof het nog niet complex genoeg is, moeten de elementen in verschillende hoogten, lengten, als doorlopend stuk, binnen- en buitenhoek gemaakt worden en dit in alle mogelijke combinaties. Ook de richting van de schuinsgeplaatste kolommen veranderen van gevel tot gevel (links en rechts georiënteerd).
 
Omwille van de flexibiliteit moest ook de gevel ‘herbruikbaar’ zijn: hij werd zo ontworpen dat elk verdiep met scheidingswanden tot tegen de gevel kan heringedeeld worden en dat in een latere fase een extra verdieping mogelijk wordt. Ook latere horizontale uitbreidingen worden voorzien, zodat extra vleugels vrij eenvoudig aan te bouwen zijn, met recuperatie van de gevelelementen.
 
Naast het doordachte denkwerk werden ook prototypes voor de detaillering gerealiseerd. Zo werden de elementen in verschillende fases uitgevoerd: borstwering, achterliggende balk, kolommen, kolomhoofd en opstort kolomknoop. Dankzij de doordachte voorbereiding leverde de prefabricatiemethode een aanzienlijkebesparing van enkele honderdduizenden euro op.
 
Voor de eerste fase van dit project werden in totaal 600 elementen gemaakt: 427 gevelelementen, 130 kroonlijsten, 14 kolommen en 15 dorpelelementen voor de inkompartij en toegangsdeuren. Voor de resterende fases zijn er nog eens minstens het dubbele aantal elementen nodig.
 
 
Bouwheer

       AZ Groeninge vzw         www.azgroeninge.be

Ontwerp

     B&E Baumschlagger Eberle Gmbh        www.baumschlager-eberle.com

FDA architecten & ingenieurs nv

Studiebureau Jan Van Aelst nv
Aannemer               Cordeel nv
Fabrikant architectonisch beton          Prefadim Belgium nv