Veel gezichten

Kleuren
 
Met de keuze van de bestanddelen, de dosering ervan en de bewerking van de oppervlakte kan de ontwerper een grote variëteit aan kleuren realiseren.
De kleur van glad bekist beton hangt in de eerste plaats af van de fijnste bestanddelen: pigmenten, cementen, vulstoffen en zandsoorten. De tint van bewerkte betonsoorten (uitgewassen, gedompeld, gestraald of gepolijst oppervlak) hangt samen met de kleur van de grote componenten, zoals grof zand en steenslag of grind.
 
Oppervlakteaspecten (texturen)
 
Het karakter van een gebouw wordt behalve door de kleur ook bepaald door de textuur. Ook hier biedt architectonisch beton een brede waaier aan mogelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen onbewerkt beton en beton dat na het ontkisten nog een bewerking ondergaat.
 
Voor de bewerking van het beton bestaan er verschillende werkwijzen, die elk een zeer eigen aspect geven aan het architectonische beton:
 
Licht of sterk uitgewassen beton                             
Op de wanden van de bekisting wordt een product aangebracht dat de hydratatie van het cement desactiveert, vertraagt of zelfs helemaal tenietdoet. Na het ontkisten wordt het niet-gehydrateerde materiaal met een waterstraal weggespoeld zodat de zandkorrels of de granulaten zichtbaar worden.
 
Gedompeld (of gezuurd) beton                                 
Beton dat behandeld wordt met een zuuroplossing krijgt een zeer fijnzanderige structuur.
 
Gestraald beton                                                           
Het te bewerken oppervlak wordt onder hoge druk met staalgrit gestraald. Licht zandstralen zorgt ervoor dat de zandkorrel zichtbaar wordt; bij grondig stralen komen de granulaten aan de oppervlakte.
 
Gepolijst beton                                                            
Gepolijst beton heeft een effen oppervlak met een al dan niet uitgesproken glans als resultaat. Het polijsten gebeurt in verschillende stappen waarbij een steeds fijnere oppervlaktestructuur en een steeds hogere glans bekomen wordt.
 
Profilering                                                                                    
Een ontwerper die een gevel levendiger wil maken, kan de elementen profileren. Hij kan bijvoorbeeld kleine volumes laten uitsteken als een rib, of hij kan in het midden van vlakken uitsparingen open laten. Dergelijke profileringen creëren een lichtspel (tekeningen en geometrische vormen) dat het ontwerp van de architect reproduceert. Sommige gespecialiseerde leveranciers nemen een aantal profileringen op in hun catalogi, maar meestal worden profileringen gewoon op bestelling gemaakt. Een ander type profileringen wordt verkregen door inwerking. Ook de plaatsing van decoratieve elementen (zoals stenen of keien) op de bodem van de bekisting of de gietvorm kan een aantrekkelijk resultaat opleveren.
 
Combinatie met andere materialen                                       
Geprefabriceerde gevelelementen kunnen ook bekleed worden met andere materialen zoals keramiektegels, bakstenen of natuursteen. Deze materialen worden dan op de bodem van de mal geplaatst en ingebetonneerd in de elementen.
 
Vorm van de elementen                                                         

Voor de vormgeving van de elementen zijn de schetsen van de architect en de technische studies samen doorslaggevend. De algemene vorm moet op een eenvoudige manier bekist en vooral ontkist kunnen worden. Voor de bekisting van de elementen komen heel verschillende materialen in aanmerking: staal, hout, plastiek, piepschuim, gegoten polystyreen, polystyreen voorzien van snijwerk, rubber, elastomeer. Wat er uiteindelijk gekozen wordt, hangt af van het aantal te vervaardigen stukken en van de complexiteit van het eindproduct (zoals details, finesse van het gietwerk, enzovoorts).

De betonindustrie is erg flexibel. Vroeger was de minimumserie twintig of dertig elementen om economisch aantrekkelijk te blijven, terwijl nu relatief gemakkelijk kleinere series gemaakt worden.